20 joêr BVT

“De Brusselaars hebben een Brussels Volkstejoêter nodig en is nog altijd revolutionair” -dixit Jef Burm

Op 28 september 2020 is het dag op dag 20 jaar geleden dat 7 ketsjes de oprichtingsacte ‘Brussels Volkstejoêter vzw’ ondertekenden. De Akademee van het Brussels werd in 1991 opgericht met als doel het Brussels dialect te onderzoeken en inventariseren, maar bovenal op de luister en herwaardering van deze volkstaal voluit tot haar recht te laten komen met het oog op de komende generaties. De Akademee bleef er echter naar hunkeren om het Brussels tot bij het grote publiek te brengen.

Op die manier werd op 28 september 2000 het ‘Brussels Volkstejoêter’ of kortweg BVT boven het doopvont gehouden, dankzij 7 stichters Jef De Keyser, Jef Burm, Marcel de Schrijver, Roger Van de Voorde, Claude Lammens, Pol Bovré en Geert Dehaes. Voor de 4 stichters op de foto: Jef, Marcel, Geert en Claude is het vandaag feest! Zij vieren deze verjaardag met in gedachte de andere stichters wijlen Jef Burm, Pol en Roger én met al die lieve, talentvolle, creatieve vrienden en vriendinnen die de voorbije 20 jaar hun schouders onder dit mooi cultureel project hebben gezet. Het geachte, trouwe, massale publiek zijn we ontzettend dankbaar voor de warme steun.

WAAILE VINNE DA BRUSSEL NOG ALTAAID ‘N BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER VANDOON EIT EN DAT ET BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER NOG ALTAAID REVOLUTIONAIR ES.
DOEVUI EMME ME GEDECIDEID VAN ER NOG 20 JOÊR BAA TE DOON!
QU’EST-CE QUE VOUS DITES EN BAS DE CA?
 
DIKKE BÊS
Brussels Volkstejoêter