PATRICK DE CORTE / DE BRUSSELSE FOORKRAMERS

Patrick De Corte is een Brusselse ket en voorzitter van de Brusselse Zuidfoor, waar hij de voortrekker is van de Brusselse Foorkramers. Foorkramers of forains vormen een hechte gemeenschap die het Brussels erfgoed onder de aandacht brengen. Meer nog, het Brussels dialect is hun moeder- en voertaal, alsook het Bargoens. Een forain heeft ook een beetje dezelfde mentaliteit zoals een Brusselei, beiden hebben ze een toffe manier om met de mensen om te gaan. Ze maken veel lawaai, hoewel ze telkens het respect voor de mensen met wie ze omgaan bewaren. Een Brusselaar heeft dat ook in zich, ze delen hun liefde voor het leven en om er iets van te maken door er volop van te profiteren, waardoor ze er àlles willen uithalen. Dat doet Patrick ook. Al 5 generaties lang maakt zijn familie deel uit van het foorleven.  Zij baten onder andere verschillende snackkramen uit met de beste frietjes, smoutebollen, Brusselse wafels, beignets en ga zo maar door. Alles volgens de traditie naar oude familierecepten. Niet voor niets luidt hun leuze ‘De kwaliteit is onze reclame’, die hij nog jaren hoopt uit te dragen. Al maakt de coronacrisis hen dat niet makkelijk, de maatregelen die broodnodig waren om de verspreiding van het virus te beperken hebben helaas ook zwaar ingehakt op het bestaan en de toekomst van de foorkramers. De Zuidfoor werd, samen met vele alle andere kermissen afgelast. Net nu ze ook reeds in een lastig parket zaten qua locatie aan het Zuidstation en dreigden te moeten verhuizen door de werken daar. Be.brusseleir wil hen een hart onder de riem steken en hen steunen in de strijd voor hun voortbestaan. De kermis maakt immers deel uit van ieders jeugd en een Brusselse cultuur die niet verloren mag gaan. 
Met Patrick te huldigen erkent be.brusseleir ook de hele Brusselse foorkramersgemeenschap als Brusseleirs vè et leive.

Patrick De Corte est un vrai ketje et aussi président du Foire du Midi, où il est le pionnier des forains bruxellois. Les forains forment une communauté proche qui attire l’attention sur le patrimoine bruxellois. De plus, le dialecte bruxellois est leur langue maternelle et principale, ainsi que le Bargoens. Un forain a aussi un peu la même mentalité qu’un Bruxellois, ils ont tous les deux une façon adorable d’interagir avec les gens. Ils font beaucoup de bruit, bien qu’ils respectent toujours les personnes avec lesquelles ils s’associent. Un Bruxellois a ça aussi, il partage son amour de la vie et d’en faire quelque chose en profitant pleinement, il veut faire quelque chose de sa vie d’une manière positive. Patrick fait ça aussi. Sa famille fait partie de la foire depuis 5 générations. Ils gèrent divers stands de snacks avec les meilleures frites, gaufres de Bruxelles, beignets, etc. Tout selon la tradition selon les vieilles recettes familiales. Bien logique que leur devise est «La qualité, c’est notre publicité», qu’il espère propager dans les années à venir. La crise corona ne leur facilite pas la vie, les mesures qui étaient désespérément nécessaires pour limiter la diffusion du virus ont malheureusement aussi gravement affecté l’existence et l’avenir des foires. La foire du Midi a été annulé, ainsi que de nombreuses autres foires. Ils se trouvaient déjà dans une position difficile en termes de localisation à la gare du Midi et risquaient de déménager à cause des travaux là. Be.brusseleir veut les honorer et les soutenir dans la lutte pour leur survie. Après tout, la foire fait partie de la jeunesse de tous et d’une culture bruxelloise qu’il ne faut pas perdre.
En rendant hommage à Patrick, be.brusseleir reconnaît également l’ensemble de la communauté des forains bruxellois comme Brusseleirs poour la vie.