DE BRUSSELSE ZORGHELDEN

Een hulde aan alle dokters, verplegers, hulpverleners, ambulanciers, bejaardenverzorgers voor hun ongelooflijke strijd en onverzettelijkheid tegen Corona. We bezorgen de prijs symbolisch aan het UZ Brussel en het Sint Jansziekenhuis, maar willen natuurlijk àlle hulpverleners hiermee bedanken en tonen dat zij de ware helden zijn van deze crisis.

Voor het Universitrair Ziekenhuis te Jette zal Ria Vanschoenwinkel de prijs in ontvangst nemen, ook in naam van Marc Noppen van het Uz Brussel. Ria is al meer dan 40 jaar profesioneel actief in het UZ en sinds mei laatstleden is ze er directeur van het departement Verpleeg- en Vroedkunde . In de media is gebleken dat Marc Noppen, zelf longarts, erg trots is op het UZ en onder de indruk van de manier waarop de ziekenhuisgemeenschap deze crisis heeft aangepakt en iedereen op 1 lijn stond. 

Ria Vanschoenwinkel recevra le prix de l’Universitrair Zieknhuis à Jette, également au nom de Marc Noppen PDG d’UZ Brussel. Ria est professionnellement active chez UZ depuis plus de 40 ans et depuis mai 2010, elle est directrice du département des soins infirmiers et obstétricaux. Les médias ont montré que Marc Noppen, lui-même pneumologue, est très fier de l’UZ et impressionné par la manière dont la communauté hospitalière a géré cette crise et que tout le monde était au même niveau de compréhension