DE BRUSSELSE ZORGHELDEN 

Een hulde aan alle dokters, verplegers, hulpverleners, ambulanciers, bejaardenverzorgers voor hun ongelooflijke strijd en onverzettelijkheid tegen Corona. We bezorgen de prijs symbolisch aan het UZ Brussel en het Sint Jansziekenhuis, maar willen natuurlijk àlle hulpverleners hiermee bedanken en tonen dat zij de ware helden zijn van deze crisis.


In het Sint Jans ziekenhuis mogen we de prijs overhandigen aan CEO Hadewig De Corte en Marilia Bras Tavares, hoofdverplgeekundige van de Covid-afdeling. Hadewig is afkomstig uit Gent, maar is al bijna twintig jaar woonachtig in Schaarbeek. Tijdens de coronaperiode hield ze een blog bij ‘Houvast in dagen van twijfel’, waarin ze het wel en wee weergeeft van haar leven als ziekenhuishoofd, maar ook als echtgenote en mama. Een bundeling van de blogpots resulteerden in een boekAan hen draag ik mijn boek op, een bundeling van de blogposts resulteerden in ‘De helden van vandaag’. De teksten worden vergezeld door tekeningen en foto’s van Hadewigs zus Katelijne. Het vormt een eerbetoon aan het team van Sint-Jan. De opbrengst van het boek gaat integraal naar de Kliniek. De crisis leerde haar vooral dat wanneer je een menselijke aanpak hanteert, waarbij samenwerking het hoogste goed is en je tegelijkertijd ook een plek geeft aan emoties van personeel, families en patiënten, je alles aan kan. Marilia woont als sinds haar zesde in Brussel en was sinds september 2019 tewerkgesteld op de dienst pneumologie, nefrologie, endocriene en vasculaire chirurgie. Die vanaf maart 2020 zou veranderen in de Covid-afdeling. Ze is super fier op haar team en de steun die ze van iedereen kreeg de laatste maanden. Ze trekt zicht in deze periode vooral op aan de warmte van haar gezin en zoontje.

À l’hôpital de Sint Jans, nous pouvons remettre le prix au PDG Hadewig De Corte et Marilia Bras Tavares, infirmière en chef du département Covid. Hadewig est originaire de Gand, mais vit à Schaerbeek depuis près de vingt ans. Pendant la période corona, elle a tenu un blog sur «Tenir bon dans ces jours de doute», dans lequel elle décrit les hauts et les bas de sa vie comme chef de l’hôpital, mais aussi comme épouse et mère. Une collection des blogs a abouti au livre “Les héros d’aujourd’hui”. Les textes sont accompagnés de dessins et de photos de la sœur d’Hadewig, Katelijne. C’est un hommage à l’équipe de Sint-Jan. Tous les profits du livre iront à la clinique. La crise lui a surtout appris que lorsque on adopte une approche humaine, où la coopération est le plus grand bien et en même temps on donne également une place aux émotions du personnel, des familles et des patients, on peut tout gérer. Marilia vit à Bruxelles depuis l’âge de six ans et travaille dans le service de pneumologie, néphrologie, chirurgie endocrinienne et vasculaire depuis septembre 2019. Ce qui changerait au département Covid à partir de mars 2020. Elle est très fière de son équipe et du soutien qu’elle a reçu de tous ces derniers mois. Pendant cette période, elle compte principalement sur la chaleur de sa famille et de son fils.