Missie, context en visie

Missie
Aan de grondslag van de missie van be.brusseleir ligt de wil om de belangstelling
voor taalerfgoed en taalevolutie in Brussel te verruimen.

be.brusseleir beheert met open vizier de Brusselse streektaal en verruimt het draagvlak met een gediversifieerd aanbod waarmee ze de goesting in het Brussels activeert bij een ruim en divers publiek.

Context
Vandaag wordt Brussel als hoofdstad van België, Vlaanderen en Europa steeds meer kosmopoliet en dus ook meer en meer meertalig.  Op terrasjes van de cafés, in de trams, overal waar volk bijeenkomt, weerklinkt een mengelmoes van verschillende talen: het Frans, het Nederlands of één van de Vlaamse dialecten,
maar ook het Engels, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans, Grieks, Arabisch, Berbers, Turks… diverse taalerfgoeden en ook, wat velen al verkeerdelijk verdwenen achtten: het Brussels dialect.

Binnen deze grootstedelijke taalrealiteit wil be.brusseleir haar missie waar maken.

Visie
Door samenspel en participatie brengt be.brusseleir de mensen in contact met haar aanbod en geeft ze haar kennis door.

Brussels dialect, een authentiek taalerfgoed in de wereld met bindmiddel
Overal in België worden streektalen gesproken. Elke regio heeft zijn regiotaal en lokale talen. De streektalen worden reeds lange tijd gesproken en zijn veel ouder dan het Nederlands. Het zijn dus geen verbasteringen van het Nederlands.  Dialecten zijn volwaardige taalsystemen met een volwaardige grammatica en woordenschat. Lange tijd werd het spreken van het dialect niet positief geconnoteerd.  De laatste decennia is daarin een algemene verandering gekomen.  Ook de Brusselse streektaal is weer hip.
In de context van meertaligheid kan het Brussels dialect een specifiek bindmiddel zijn tussen heel wat gemeenschappen en groepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daarbuiten.  Het Brussels dialect maakt zo een belangrijk onderdeel uit van het taalbeheersing, het taalgebruik en de taalontmoeting op de arbeidsmarkt,
in het onderwijs en in het culturele en sociale leven. Ze draagt bij tot gemeenchapsvorming.

Verder, via het internet heb je contact met de hele wereld alsof grenzen niet lijken te bestaan. Mensen willen zich van elkaar onderscheiden, ze willen laten zien waar ze vandaan komen.  Dit kan ook een algemene opwaardering van de streektaal verklaren, onder meer van het Brussels.

Met samenspel en participatie de kans voor de Goesting in het Brussels verhogen
a. Intern
be.brusseleir heeft een geïntegreerde werking waarbij de verschillende segmenten elkaar aanvullen en versterken.  De medewerkers van de diverse segmenten overleggen met elkaar via overlegplatformen, hetzij electronisch en ontmoeten elkaar op diverse bijeenkomsten van be.brusseleir. Samen zorgen ze voor een samenspel van de diverse segmenten.

b. Extern
Daarnaast beslaat de actieradius van be.brusseleir diverse sectoren en domeinen: erfgoed, de kunsten, het onderwijs, het sociaal-culturele werkveld, de media, de institutionele wereld, het commerciële bedrijfsleven …  Het logische gevolg is een sectoraal- en domeinoverschrijdend samenspel gebouwd op een transversale werking die diverse sectoren en domeinen spontaan met elkaar in verbinding stelt.
Het samenspel kan ook een mogelijke participatie tot specifieke doelgroepen (jongeren, kansarmen) bevorderen.