ZO.24.11

BRUSSELEIR VAN’T JOÊR 2019 & BRUSSELEIR VÈ ET LEIVE

BRUSSELEIR VAN’T JOÊR 2019
ZWANGERE GUY  aka Gorik van Oudheusden

be.brusseleir heeft Zwangere Guy verkozen tot Brusseleir Van’t Joêr 2019 omwille van…
> zijn uitgesproken liefde voor de stad Brussel
> het op de kaart zetten van de stad in de hele wereld door zijn muziek en optredens
> zijn voortrekkersrol in de Brussels hiphop scene
> het feit dat hij de moeilijke thema’s niet schuwt, zowel op maatschappelijk als op Brussels vlak
> zijn sympathie voor het Brussels dialect als Brusselse ket
> zijn engagement voor de Brusselse jeugd
be.brusseleir a choisi ZWANGERE GUY aks Gorik van Oudheusden comme Brusseleir van ‘t joêr 2019 pour 
> son amour pour Bruxelles
> mettre la ville sur la carte du monde entier à travers sa musique et ses performances
> son rôle de pionnier sur la scène hip hop bruxelloise
> le fait qu’il ne craint pas les thèmes difficiles, socialement et bruxellois
> sa sympathie pour le dialecte bruxellois comme ketje de Bruxelles
> son engagement envers la jeunesse bruxelloise

BRUSSELEIR VÈ ET LEIVE
JOSÉ GÉAL – Toone VII


José Géal, alias Toone VII, is een Brusseleir, een gerenommeerde poppenspeler, een coryfee > NEN BRUSSELEIR VÈ ETE LEIVE, een titel dat be.brusseleir hem van harte toekent omwille van…

> zijn uitgesproken liefde voor Brussel en zijn medewerking aan de uitbouw van het sociaal-cultureel leven over generaties heen

> zijn jarenlange inzet voor artistieke expressie in de Brusselse Volkstaal in al zijn registers, van Brussels-Frans tot Brussels-Vloms, maar zonder exclusieve voor andere talen.

> zijn inzet voor versterking van een open en uitnodigende Brusselse Gemeenschap in een context van mondialisering> zijn grote verdienste om met doortastendheid en vastberadenheid Theater Toone uit te bouwen tot een theaterplek die nationaal en mondiaal fel geroemd wordt

Josée Géal est un Brusseleir, un marionnettiste renommé, une célébrité
be.brusseleir lui attribue chaleureusement pour …
> son amour pour Bruxelles et sa participation au développement de la vie socioculturelle au fil des générations

> son engagement de longue date pour l’expression artistique dans la Volkstaal de Bruxelles dans tous ses registres, de Bruxelles-français à Bruxelles-Vloms, mais sans exclusivité pour les autres langues.

> son engagement à renforcer une communauté de Bruxelles ouverte et invitante dans un contexte de mondialisation

> son grand mérite de faire de Theatre Toone avec détermination et détermination un lieu de théâtre hautement loué aux niveaux national et mondial

DATUM ZONDAG 24.11

LOCATIE Het Goudblommeke In Papier