De Vrebos- en Magrittekamer

Onder de pannen van Het Goudblommeke In Papier zijn er 2 kamers die be.brusseleir beheert en verhuurt; de ‘Kamer Julien Vrebos’ en de ‘Kamer René Magritte’.
be.brusseleir programmeert er en stelt de kamers ter beschikking aan derden. Alle info over de kamers en het huren ervan vind je hieronder.

Sous le toi de La Fleur En Papier Doré dispose
2 chambres; la 'chambre Julien Vrebos' et la 'chambre René Magritte'. be.brusseleir programmes dans les chambres et met les chambres à la disposition des tiers.
Toutes les informations sur les chambres et leur location se trouvent ci-dessous.

In samenwerking met Het Goudblommeke In Papier / En collaboration avec La Fleur En papier Doré 


Kamer Julien Vrebos

> gelegen naast het café, bereikbaar via een aantal trappen
> de zaal is akoestisch afgesloten van het café
> privé-toiletten aanpalend aan de kamer via traphal

Diverse mogelijke opstellingen:
– vergaderstijl: 16 tot 20 personen
– schoolstijl: 24 personen
– toneelstijl: 55 personen (klein podium)
45 personen (groot podium)

Multimedia:
Epson-projector, projectiescherm, versterker, Pioneer DVD-Blue Ray, multisound

Klank:
5 E835 S Senheiser microfoon met statief en kabel, 2 Makie Thump 12 Active Speaker + statieven, Soundcraft EFX8 Mixer , Multicore 16/4 Stagebox

Licht:
8 LED Briteq BT 100 EC MK2 with Barndoor

De aanwezige technische materialen worden enkel bediend via een technieker, aangesteld door be.brusseleir. Aanvoer van eigen techniek, mits een vooraf doorgegeven technische fiche en de goedkeuring be.brusseleir, behoort tot de mogelijkheid.

Activiteit/Activité 1 Dagdeel
1 Partie de journée
 2 + Dagdelen
2 + Parties de journée
Vergadering / Réunion
Educatie / Formation
Creatie / Création
50.00 €* 75.00 €*
Voorstelingen / Performances 75.00 €* 100.00 €*
OPTIONEEL / EN OPTION
BIJKOMEND / SUPPLÉMENTAIRE
Multimedia + 15,00 €* + 25,00 €*
Klank- en lichtinstallatie
Sonorisation et éclairage
+ technieker / technicien
+ 205,00 €*
(25,00 €  > installatie/installation
180,00 € > technieker/technicien)
+ 230,00 €*
(50,00 € > installatie/installation
180,00 € > technieker/technicien)

*Prijzen zijn excl.BTW

Catering: Het Goudblommeke In Papier

 

Kamer René Magritte

> gelegen boven het café
> enkel bereikbaar via een trappenhal
> toiletten naast de kamer die gedeeld worden met het café

Diverse mogelijke opstellingen:
– vergaderstijl: 12 personen
– schoolstijl: 20 personen
– toneelstijl: 25 personen

Multimedia en techniek zijn niet aanwezig

Activiteit / Activité 1 Dagdeel
1 Partie de journée
 2+ Dagdelen
2 + Parties de journée
Alle Aard / Toutes Sortes 30.00 €* 45.00 €*

*Prijzen zijn excl.BTW

Catering: Het Goudblommeke In Papier

Chambre Julien Vrebos

> située à côté du café, accessible par quelques marches
> la chamber est équipé d’un isolement acoustique
> toilettes privies à côté de la chamber (accessibles par une cade d’escalier)

> différentes dispositions de la chamber possibles:
– style reunion: 16 – 20 personnes
– style formation: 24 personnes
– style théâtre: 50 personnes (petit podium)
45 personnes (grand podium)

Équipée de multimedia
– Epson-projecteur, écran de projection, Pioneer DVD-Blue Ray, Multisound, Flipchart

Équipement technique – son:
5 E835 S Senheiser micro avec pied et cable, 2 Makie Thump 12 Active Speaker + pieds, Soundcraft EFX8 Mixer, Multicore 16/4 Stagebox

Eclairage: 8 PC

Seul le technician désigné par be.brusseleir pourra se server du materiel technique.
Il est possible d’apporter son proper materiel technique si une fiche technique est procurée auparavant à be.brusseleir et approuvée par la direction.

Activiteit/Activité 1 Dagdeel
1 Partie de journée
 2 + Dagdelen
2 + Parties de journée
Vergadering / Réunion
Educatie / Formation
Creatie / Création
50.00 €* 75.00 €*
Voorstelingen / Performances 75.00 €* 100.00 €*
OPTIONEEL / EN OPTION
BIJKOMEND / SUPPLÉMENTAIRE
Multimedia + 15,00 €* + 25,00 €*
Klank- en lichtinstallatie
Sonorisation et éclairage
+ technieker / technicien
+ 205,00 €*
(25,00 €  > installatie/installation
180,00 € > technieker/technicien)
+ 230,00 €*
(50,00 € > installatie/installation
180,00 € > technieker/technicien)

* Les prix sont hors TVA

Chambre René Magritte

> situéé au-dessus du café
> uniquement accessible par une cage d’escalier
> toilettes à côté de la chamber (partagées avec le café)

Différents dispositions de la chamber possible:
– style reunion: 12 personnes
– style formation: 20 personnes
– style théâtre: 25 personnes

Pas de multimedia et technique

Activiteit / Activité 1 Dagdeel
1 Partie de journée
 2+ Dagdelen
2 + Parties de journée
Alle Aard / Toutes Sortes 30.00 €* 45.00 €*

* Les prix sont hors TVA

Catering: LA FLEUR EN PAPIER DORÉ