Privacy Policy

Wanneer je de website www.bebrusseleir.be bezoekt, dan kunnen wij persoonsgegevens van jou verzamelen. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en daarom willen wij zo transparant mogelijk zijn over de data die wij verzamelen, waarom wij dat doen, wat er met die gegevens gebeurt en wat jouw rechten hieromtrent zijn.

1. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke
Be.Brusseleir VZW
Cellebroersstraat 59
1000 Brussel
België
BE 0521.708.164
info@bebrusseleir.be

1.2 Verwerkers
Daarnaast maakt Be.Brusseleir vzw gebruik van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of dienst die in opdracht van Be.Brusseleir vzw persoonsgegevens verwerkt en die verantwoordelijk is voor de goede technische werking van de website. Deze verwerkers garanderen je privacy via een verwerkersovereenkomst die wij met hen afsluiten.

2. Welke gegevens verzamelen we over jou en waarom?

2.1 Nieuwsbriefinschrijving
Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we je e-mailadres op. Dat hebben we nodig om je de nieuwsbrief te kunnen sturen en om je te kunnen informeren over de diensten en activiteiten van Be.Brusseleir vzw. Wij bewaren je e-mailadres totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Wanneer je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kan je gebruikmaken van de uitschrijflink die in elke mail te vinden is. Of je kan een e-mail sturen naar info@bebrusseleir.bemet het verzoek om geen nieuwsbrieven meer van ons te ontvangen.Â
Je e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij MailChimp op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp beveiligt je data en respecteert je privacy. Bovendien besluit de Europese Commissie dat de Verenigde Staten een passend beschermingsniveau waarborgen. Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar het privacybeleid van MailChimp.
We verzamelen ook statistieken over de verstuurde nieuwsbrieven in MailChimp. Meer bepaald gaat het hier om informatie over je browsertype, unieke identificatie en het aantal keren dat je de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

2.2 Contactformulier
Wanneer je via de website een contactaanvraag verstuurt, dan bewaren wij de gegevens die je invult zoals je naam, e-mailadres, contact en boodschap. Dat is nodig om je een antwoord op je contactaanvraag te sturen.Â
Wij bewaren deze contactgegevens 6 maanden op een beveiligde server. Contactaanvragen ouder dan 6 maanden worden automatisch verwijderd.

2.3 Evenementen
Wanneer je via de website van bebrusseleir.be een ticket reserveert voor een evenement, dan verzamelen wij je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat is nodig om je ticket te kunnen reserveren en voor administratieve en contractuele doeleinden. Wij bewaren die gegevens volgens de wettelijke termijn van 7 jaar. Â

2.4 Webshop
Wanneer je via de website een bestelling plaatst, dan verzamelen wij facturatie- en verzendgegevens, namelijk je voornaam, naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, gemeente, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele opmerkingen. Dat is nodig om je bestelling te leveren en te factureren en voor administratieve en contractuele doeleinden. Wij bewaren die gegevens volgens de wettelijke termijn van 7 jaar.Â

3. Met wie delen wij jouw data?
Naast de bovengenoemde categorieën van verwerkers, maakt enkel Be.Brusseleir vzw gebruik van jouw data. We delen je persoonsgegevens dus niet met derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd.Â

4. Hoe beschermen wij jouw data?
Be.Brusseleir vzw hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Zo slaan we jouw data op in een beveiligde database.Â
Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

5. Wat zijn jouw rechten?
Als gebruiker van onze website beschik je in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet over een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van je persoonsgegevens:
Recht op inzage en rechtzetting
Je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van je verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.
Recht om te worden vergeten
Een betrokkene heeft altijd het recht om gegevens te laten verwijderen uit onze databases.
Recht om klacht in te dienen
Indien je van mening bent dat wij je gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Recht om toestemming in te trekken
Elke betrokkene waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
Recht op beperking van de verwerking
Je beschikt over het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.
Als je een van die rechten wilt inroepen of vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je je best rechtstreeks tot ons richten door een e-mail te sturen naar info@bebrusseleir.be. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

6. Wijzigbaarheid
Be.Brusseleir vzw heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. Daarom is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 13 juni 2018.