GEZONDAAID

Gezondheid

“Op d’aaf!”

Op de uwe (je gezondheid)

“Da we ze nog lang muige muige!”

Dat we ze nog lang mogen ‘mogen’… waarderen

Als gebruik bij het toedrinken bestaan van het woord verschillende equivalenten:

prosit – sanktus – santei – schol – tsjin-tsjin